FORENINGSPORTAL Foreninger i Austevoll

Austevoll Idrettsklubb

Idrett 

Austevoll Idrettsklubb heldt til på Austevoll idrettsanlegg. Me drifter Austevollhallen for Austevoll kommune. Klubben har Fotball, Svømming, Klatring ,Badminton, Volleyball, Friidrett, Skøyter ,Turn, barnetrim og Allidrett. Paratilbud: Stjernelaget og stjernesvøm

Austevoll Indremisjonsforsamling

 

Forsamlingen har som formål å føra menneske til Jesus Kristus, hjelpa dei til å bli modne kristne og utrusta dei til tjeneste i forsamlinga, samfunnet og til misjon i verda, for gjennom alt å æra Guds namn.

91104795 / 

Austevoll Julemusikal

Song og Musikk 

Er eit musikk og kulturprosjekt i Austevoll kommune. Skal fremja musikk og kultur i kommunen gjennom musikal oppsettingar for barn og vaksne uavhengig av alder. Skal utvikle deltakerne i sang- og skuespillerferdigheter.

97950528 / 

Austevoll Kunstforening

Hobbyforening 

Kunstforeininga sitt føremål er å skapa interessa for biletkunst, skulpturkunst og kunsthåndverk. Dette skjer ved hjelp av utstillinger, informasjon og kurs med kunstnerisk innhald.

 / 

Austevoll Mållag

Hobbyforening 

samla målfolk i Austevoll til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område, b) å auka kunnskapen om og vørdnaden for nynorsken og dialektane våre c) å styrkja grunnlaget for den folkelege bygdekulturen og verna om miljøet i bygdene våre.

Austevoll Supporterunion

Hobbyforening 

skape eit aktivt og inkluderande supportermiljø for alle fotballinteresserte med tilknyting til Austevoll. Formålet skal oppnåas gjennom følgjande aktivitetar: Sørgje for at foreininga har ein fast samlingsstad i Austevoll for Tv visning av Fotballkampar. Arrangere Supporterturar. Andre sosiale tilstellingar som skapar trivsel i lokalsamfunnet. Eg vil hjelpe, Eg kan også vaskar eller bare snakka samen.

45894137 / 

Delta Hav

 

Medlemsorganisasjon under Delta/YS. Ivareta medlemmenes interesser.

91249236 / 

Fagerbakke Velforeining

Velforening 

Foreininga skal arbeida for at bygda Fagerbakke er og skal fortsetta å vera ein bra stad å bu for folk i alle aldrar. Me jobbar difor for å laga møteplass og på sikt leikeplass, der folk kan treffast. Me jobbar også opp mot styresmaktene for å få tryggare vegar i området.

48182450 / 

Havlys

 

Arbeide for å styrkja aktiviteten i og rundt kyrkja i Kvalvåg, og bidra til å sikra kyrkja si vidare drift og eksistens.

Hjerterom i Havgapet

Humanitære og helseforeninger 

Julegaveinnsamling til trengende i kommunen. Gratis ferieaktiviteter for barnefamilier i kommunen. Innsamling av klær/sko/gavekort til trengende i kommunen.

Kongsen Kulturformidling

 

Kulturformidling og kulturutvikling i samarbeide med frivillige, skule og næringsliv. Legge til rette for rehabilitering, vedlikehold og bygging av kulturarenaer i samarbeid med Selbjørn skule/Austevoll kommune.

95053373 / 

Kongsen Studio

Hobbyforening 

Lydstudio. Opptak av musikk og lydstyring i samband med konsertar. Videoopptak. Distribusjon på internett.

95053373 / 

Litlakalsøy Vel

Velforening 

Politisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området, virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene.

98225114 / 

Medics Bergen

Humanitære og helseforeninger 

Humanitært arbeid. Alt arbeid gjøres av frivillige. Alle midler donert vil gå direkte til arbeidet med å hjelpe flyktningene på de greske øyene. Leger, sykepleiere, ambulansearbeidere og brann- og redningspersonell bidrar med sin kompetanse i en særdeles vanskelig situasjon.

93015923 / 

Melingsåsen Velforening

Velforening 

Lage til lekeplass, veilys og traffikktrygghet. Samt lage til St.Hans og andre sosiale tilstellinger for nabolaget. Ønsker å skape fine rammer for nabolaget.

91661028 / 

Møkster Bu

Hobbyforening 

Interesseorganisasjon for å fremja busetnad på øya Møkster.

97757607 / 

Møkster Samfunn Brann og Redning

Velforening 

Drive brann og redningsarbeide på øyen Møkster. Forebygge branntilløp, Redningsarbeide i forbindelse med skader og ulykker. Drive opplæring av frivillig personell.

 / 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal