FORENINGSPORTAL Foreninger i Austevoll

Austevoll Idrettsklubb

Idrett 

Austevoll Idrettsklubb heldt til på Austevoll idrettsanlegg.Me drifter Austevollhallen for Austevoll kommune. Klubben har Fotball,Svømming,Klatring,Badminton,Volleyball, Friidrett,Skøyter,Turn,barnetrim og Allidrett. Paratilbud:Stjernelaget

Austevoll Indremisjonsforsamling

 

Forsamlingen har som formål å føra menneske til Jesus Kristus, hjelpa dei til å bli modne kristne og utrusta dei til tjeneste i forsamlinga, samfunnet og til misjon i verda, for gjennom alt å æra Guds namn.

Austevoll Julemusikal

Song og Musikk 

Er eit musikk og kulturprosjekt i Austevoll kommune. Skal fremja musikk og kultur i kommunen gjennom musikal oppsettingar for barn og vaksne uavhengig av alder. Skal utvikle deltakerne i sang- og skuespillerferdigheter.

Austevoll Kunstforening

Hobbyforening 

Kunstforeininga sitt føremål er å skapa interessa for biletkunst, skulpturkunst og kunsthåndverk. Dette skjer ved hjelp av utstillinger, informasjon og kurs med kunstnerisk innhald.

 / 

Austevoll Mållag

Hobbyforening 

samla målfolk i Austevoll til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område, b) å auka kunnskapen om og vørdnaden for nynorsken og dialektane våre c) å styrkja grunnlaget for den folkelege bygdekulturen og verna om miljøet i bygdene våre.

Austevoll Supporterunion

Hobbyforening 

skape eit aktivt og inkluderande supportermiljø for alle fotballinteresserte med tilknyting til Austevoll. Formålet skal oppnåas gjennom følgjande aktivitetar: Sørgje for at foreininga har ein fast samlingsstad i Austevoll for Tv visning av Fotballkampar. Arrangere Supporterturar. Andre sosiale tilstellingar som skapar trivsel i lokalsamfunnet. Eg vil hjelpe, Eg kan også vaskar eller bare snakka samen.

Eido Hyttevelforening

Velforening 

Arbeide for et godt miljø blant beboere i hyttene på eidsbakken og vedlikehold av fellesområder.

 / 

Fagerbakke Velforeining

Velforening 

Foreininga skal arbeida for at bygda Fagerbakke er og skal fortsetta å vera ein bra stad å bu for folk i alle aldrar. Me jobbar difor for å laga møteplass og på sikt leikeplass, der folk kan treffast. Me jobbar også opp mot styresmaktene for å få tryggare vegar i området.

48182450 / 

Gilsvågen Naust og Hytteforening

Velforening 

Ivareta eiernes felles interesser innenfor reguleringsområdet som skissert i vedtektene, samt ansvar for vedlikehold, forsikring og drift av felles tekniske anlegg som foreningen eier eller som gjennom avtalermed hovedbrukets grunneier har bruksrett til.

Grasdalsjøen Båtlag

Velforening 

Tiltak ifb fellesarealer, administrasjon av havneavgift, innbetaling på lån og fellesutgifter som båtlaget koordinerer på vegne av medlemmene.

 / 

Hjerterom i Havgapet

Humanitære og helseforeninger 

Julegaveinnsamling til trengende i kommunen. Gratis ferieaktiviteter for barnefamilier i kommunen. Innsamling av klær/sko/gavekort til trengende i kommunen.

Kolbeinsvik Båtlag

Velforening 

Båtlag som er i Kolbeinsvik hvor det er en båthavn tilknyttet båtlaget, som er igjen er ett felleseie av medlemmene i båtlaget

Kongsen Kulturformidling

 

Kulturformidling og kulturutvikling i samarbeide med frivillige, skule og næringsliv. Legge til rette for rehabilitering, vedlikehold og bygging av kulturarenaer i samarbeid med Selbjørn skule/Austevoll kommune.

Kongsen Studio

Hobbyforening 

Lydstudio. Opptak av musikk og lydstyring i samband med konsertar. Videoopptak. Distribusjon på internett.

Litlakalsøy Vel

Velforening 

Politisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området, virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formålene.

91311202 / 

Medics Bergen

Humanitære og helseforeninger 

Humanitært arbeid. Alt arbeid gjøres av frivillige. Alle midler donert vil gå direkte til arbeidet med å hjelpe flyktningene på de greske øyene. Leger, sykepleiere, ambulansearbeidere og brann- og redningspersonell bidrar med sin kompetanse i en særdeles vanskelig situasjon.

Melingsåsen Velforening

Velforening 

Lage til lekeplass, veilys og traffikktrygghet. Samt lage til St.Hans og andre sosiale tilstellinger for nabolaget. Ønsker å skape fine rammer for nabolaget.

Møkster Samfunn Brann og Redning

Velforening 

Drive brann og redningsarbeide på øyen Møkster. Forebygge branntilløp, Redningsarbeide i forbindelse med skader og ulykker. Drive opplæring av frivillig personell.

 / 

Velklubben Kolbeinsvik

Velforening 

Foreningens formål er å bidra til trivelstiltak for alle ansatte ved tavleverkstedet og service- og installasjonsavdelingen ved bedriften i Kolbeinsvik.

95291902 / 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2021 © Foreningsportal